TOIMITUSJOHTAJAN HAKUILMOITUS


Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi haluaa saada intohimoisesti työhön suhtautuvan, pitkäjänteisesti toimivan ja rohkeasti tulevaisuuteen tähtäävän

Oriveden Kampuksen TOIMITUSJOHTAJAN

Hänellä toivotaan olevan osaamista osuuskunnan toiminnan joko sisällöllisessä kehittämisessä, kiinteistöasioiden hoitamisessa, talouden hallinnassa tai kaikissa näissä osa-alueissa. Myös muut osaamisalueet, mm. tiimityöskentelyn osaaminen, otetaan valittaessa huomioon.

Osuuskunta järjestää sivistys-, kulttuuri- ja koulutustoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Se vuokraa tiloja muille yhteisöille vastaavaan toimintaan. Tiloja vuokrataan myös asumiseen ja yrityksille. Lisätietoja osuuskunnasta ja sen toiminnasta saa internetistä osoitteesta www.orivedenkampus.fi.

Työtehtävät määritellään yhteistyössä valittavan henkilön kanssa. Palkkaus riippuu työtehtävien määrästä, laadusta ja laajuudesta. Palkkatoivomuksen voi esittää.

Osuuskunta omistaa Oriveden Opiston entiset tilat kaupungin ydinkeskustassa. Viidessä rakennuksessa on lähes 9000 kerrosneliötä. 3,5 hehtaarin tontilla on puistoa ja lampi, jossa opiston henki edelleen elää.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kolari, puhelin 0400 412 264 ja eläköityvä osa-aikainen toimitusjohtaja Reijo Kahelin, puhelin 0500 773 015.

Hakemukset, joihin saa liittää kaiken hakua tukevan aineiston, tulee toimittaa 6.5.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hallinto@orivedenkampus.fi tai postitse osoitteeseen Koulutie 5, 35300 Orivesi. Sähköpostin aiheeksi ja kuoreen merkintä ”Toimitusjohtaja”.