Uutiset

Marja-Leena Tuurna kertoo Eeva-Liisa Mannerista 23.4.

Tällä viikolla on Kampukselle tulossa esitelmätilaisuus Eeva-Liisa Mannerista.

Moni tietää Eeva-Liisa Mannerin vuonna 1968 julkaistun näytelmän Poltettu oranssi. Sen tapahtumat sijoittuvat 1900-luvun alun porvalliseen kotiin, josta perheen tytärtä viedään psykoterapeutin pakeille. Näytelmää on luonnehdittu oman aikakautensa kuvaukseksi mutta myös ajattomaksi perhesuhteiden tutkimukseksi.

Kuinka moni tietää Mannerin läpimurtoteokseksi muodostuneen vuonna 1956 ilmestyneen runokokoelman Tämä matka? Sen hän kirjoitti asuessaan vaatimattomissa oloissa Orivedellä. Kirjaa on pidetty maamme sodanjälkeisen modernismin uranuurtajana. Teos tunnetaan ilmaisun melodisuudesta, syvyydestä ja herkkyydestä.

Viime vuonna Mannerin syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Marja-Leena Tuurna kirjoitti hänen elämäkertateoksensa Eeva-Liisa Manner: matka yli vaihtelevien äärten.

Tuurna vierailee Oriveden Kampuksella lauantaina 23.4. klo 14 alkavassa tilaisuudessa. Tuurna kulkee Mannerin jalanjäljissä lapsuuden ja nuoruuden Viipurissa, uran alkuvaiheen Orivedellä ja läpimurtovuosien Tampereella sekä Malagan Churrianassa.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Taidehuutokauppa Kampuksella


Heinäkuussa, parhaaseen loma-aikaan pidetään Oriveden Kampuksella huutokauppa. Asialla on Huutokauppa Ekman ammattimeklareineen. Huudettavana on taidetta ja antiikkia. Huutopäivä on sunnuntai 17.7. Myytäviin tuotteisiin voi käydä tutustumassa jo 11.7. alkaen.

Huutokauppaan otetaan tavaraa vastaan heinäkuun alusta alkaen. Jo sitä ennen toivotaan otettavan Kampukselle yhteyttä huudettavaksi tulevista tuotteista. Taidetta voi joko lahjoittaa Kampuksen hyväksi tai tuoda myytäväksi. Myynnistä peritään 15 prosentin provisio Kampukselle.

Mahdollisesti myymättä jääneet teokset saa itselleen takaisin tai ne voi jättää koristamaan Kampuksen seiniä. Omistusoikeus säilyy teoksen omistajalla. Ne voi halutessaan vaikkapa lahjoittaa Kampukselle.

TOIMITUSJOHTAJAN HAKUILMOITUS


Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi haluaa saada intohimoisesti työhön suhtautuvan, pitkäjänteisesti toimivan ja rohkeasti tulevaisuuteen tähtäävän

Oriveden Kampuksen TOIMITUSJOHTAJAN

Hänellä toivotaan olevan osaamista osuuskunnan toiminnan joko sisällöllisessä kehittämisessä, kiinteistöasioiden hoitamisessa, talouden hallinnassa tai kaikissa näissä osa-alueissa. Myös muut osaamisalueet, mm. tiimityöskentelyn osaaminen, otetaan valittaessa huomioon.

Osuuskunta järjestää sivistys-, kulttuuri- ja koulutustoimintaa sekä erilaisia tapahtumia. Se vuokraa tiloja muille yhteisöille vastaavaan toimintaan. Tiloja vuokrataan myös asumiseen ja yrityksille. Lisätietoja osuuskunnasta ja sen toiminnasta saa internetistä osoitteesta www.orivedenkampus.fi.

Työtehtävät määritellään yhteistyössä valittavan henkilön kanssa. Palkkaus riippuu työtehtävien määrästä, laadusta ja laajuudesta. Palkkatoivomuksen voi esittää.

Osuuskunta omistaa Oriveden Opiston entiset tilat kaupungin ydinkeskustassa. Viidessä rakennuksessa on lähes 9000 kerrosneliötä. 3,5 hehtaarin tontilla on puistoa ja lampi, jossa opiston henki edelleen elää.

Lisätietoja tehtävästä antavat hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kolari, puhelin 0400 412 264 ja eläköityvä osa-aikainen toimitusjohtaja Reijo Kahelin, puhelin 0500 773 015.

Hakemukset, joihin saa liittää kaiken hakua tukevan aineiston, tulee toimittaa 6.5.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen hallinto@orivedenkampus.fi tai postitse osoitteeseen Koulutie 5, 35300 Orivesi. Sähköpostin aiheeksi ja kuoreen merkintä ”Toimitusjohtaja”.


Kesäkursseille ilmoittautumaan

Kampuksen kesäkurssien ilmoittautuminen on käynnissä. Kursseista saa lisätietoja nettisivuiltamme (orivedenkampus.fi). Siellä on myös ilmoittautumislomakkeet.

Kurssejamme kesällä
– 6.-10.6. Valokuvauskurssi ”Sadan vuoden yksinäisyys”. Kouluttajina Matti J. Kaleva, Sakari Mäkelä ja Timo Suvanto
– 13.-15.6. Suvun tarinat talteen -kurssi. Kouluttajana Virpi Kartinen
– 13.-17.6. Maisemamaalauskurssi. Kouluttajana Eija Isojärvi
– 15.-17.6. Omat kuvat ja tekstit kirjaksi – Kirjan kannet kiinni -kurssi. Kouluttajana Timo Suvanto
– 11.-14.7. Proosaa ja jotakin muuta -kurssi. Kouluttajana Niina Hakalahti
– 11.-14.7. Lyriikkakurssi. Kouluttajana Susinukke Kosola (Daniel Kozlov)
– 14.-15.7. Sivistystyö ennen ja tulevaisuudessa -seminaari. Puhujina Eero Ojanen, Anja Heikkinen, Taina Törmä, Olli Laurila, Helena Ahonen, Heikki Tulkki, Mirka Råback ja Taavi Simonen
– 20.7. Suomi 1900-luvun lopulta nykypäivään -seminaari. Puhujina mm. Arja Alho, Anssi Joutsenlahti, Mauri Pekkarinen, Kati Peltola ja Heikki A Ollila

Osuuskuntakokous la 23.4.2022

Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden varsinainen osuuskuntakokous pidetään lauantaina 23.4.2022 klo 10.30 alkaen. Kokous pidetään Kampuksen Topelius-salissa (päärakennus, toinen kerros). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset ja osuuskunnan jäsenten esittämät asiat. Asiakirjat ovat nähtävissä osuuskunnan toimistossa.

Kokouksessa on ruokailu, johon tulee ilmoittautua 20.4.2022 mennessä osoitteeseen hallinto@orivedenkampus.fi

Kokouksen jälkeen käsitellään Kampuksen strategiaa ja tulevaa toimintaa.

Pöhinää paikallisesti ja sivistyneesti

Mitä on kansalaistoiminnan, demokratian ja sivistyksen paikallisuus? Tätä kysymystä pohdittiin Oriveden Kampuksella kesällä 2021. Pohdinnan työpajan järjesti Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi yhdessä Vapaa Sivistystyö ry:n hallinnoiman Sivistyksen Vapaus ja Vastuu -ohjelman kanssa.

Työpajan alustuspuheenvuorojen ja kaksipäiväisen keskustelun pohjalta on valmistunut Pöhinää kylille -niminen raportti työpajan otsikon mukaisesti. Raportin tekijät Anja Heikkinen, Ilkka Hjerppe, Anne Kahelin, Reijo Kahelin ja Pekka Koppanen toivovat sen herättävän keskustelua siitä, miten ratkaisevaa paikallinen toiminta on valtakunnallisten ja maapalloistenkin tavoitteiden kannalta.

Valmistunut raportti toteaa Oriveden työpajan valmisteluissa toistuvasti tulleen esille huolestuneisuus keskittymisen ja kaupungistumisen sekä niiden mukana rapautuneen yhteisöllisyyden ja osallistumisen maailmanlaajuisista megatrendeistä. Näihin tulevaisuuden kuviin puolueet, ammattiyhdistysliike, oppilaitokset ja yliopistot sekä vapaan sivistystyön organisaatiot näyttävät enenevästi sopeutuvan.

Pöhinä-raportti nostaa esiin kokemuksia lähiympäristön tärkeydestä ihmisille, omaehtoisesta vaikuttamisesta sekä kulttuuri- ja sivistystoiminnasta. Näitä ei raportin mukaan vallan ja vaikuttamisen keskuksissa riittävästi tunnisteta.

Raportissa avataan jossain määrin paikallisuuden käsitettä. Paikat ja paikallisuus ovat suhteellisia ja niiden tulkinta vaihtelee asiayhteydestä ja aikakaudesta toiseen. Asutus- ja yhteisölähtöisesti ja veronmaksajina asukkaat paikallistuvat kuntaan, sen päätöksentekoon, hallintoon ja palveluihin. Yhteisöllisyys ei kuitenkaan seuraa samanlaisena kuntien tai niiden osa-alueiden välillä.

Kansalaistoimintaa koskevina huolina työpajan osallistujat toivat esiin paikallisuuden voimavarojen tunnistamattomuuden sekä huolen kyläelämän jatkamisesta ja kehittämisestä. Demokratiaan liittyi huoli kansalaisyhteiskunnan ja demokratian suhteesta. Osallistujat kysyivät raportin mukaan, onko kansalaistoiminnalla merkitystä demokratialle.

Työpajan kolmatta teemaa eli sivistystä ja vapaata sivistystyötä koskeviksi huoliksi nousivat digitalisaation ja yhteisöllisyyden sekä sivistysarvojen ja yhteistoiminnan sovittaminen toisiinsa.

Oriveden työpajan jälkeen samoja asioita on jo pohdittu maakunnallisesti yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa järjestetyssä tilaisuudessa. Pohdintaa sivistyksestä jatketaan Oriveden Kampuksella myös ensi kesänä Sivistystyö ennen ja tulevaisuudessa -seminaarissa.

Raportti on saatavissa julkaisijalta postikuluja vastaan. Se on myös osuuskunnan nettisivuilla.

Ukraina-tukikonsertti tuotti lähes 2500 euroa

Ukraina-tukikonsertti 20.3. tuotti 2441 euroa, ja rahat on lahjoitettu Unicefille. Summa koostuu pääsylippujen, kahviotuotteiden ja villasukkien myynnistä. Lämmin kiitos muusikoille, järjestäjille, talkoolaisille, villasukkien lahjoittajille sekä yleisölle osallistumisesta tärkeään asiaan!

Villasukkia jäi vielä myymättä, ja niitä voi käydä ostamassa Kampuksen toimistolta huhtikuun loppuun asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Nämäkin sukkamyynnin tulot lahjoitetaan Unicefin Ukraina-apuun. Mahdollisesti myymättä jääneet sukat toimitetaan avustusjärjestön kautta ukrainalaisille turvapaikanhakijoille.

Kesätöihin Kampukselle

Kampuksella tapahtuu kesällä paljon. Meillä on seminaareja, kursseja, näyttelyitä, tapahtumia, kokouksia ym. Niiden hoitamiseen tarvitaan järjestelyhenkilöitä, siivoojia, lipunmyyjiä, majoittajia, kopiokoneen hoitajia, markkinoijia ym.

Tarjoamme erityisesti nuorille lyhyitä työjaksoja. Osuuspankin tukema työpaikka on myös haussa.

Lisätietoja saa kysellä sähköpostilla hallinto(at)orivedenkampus.fi

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö ulko-ovista

Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi pyytää tarjousta Oriveden Kampukselle (Oriveden Opiston entiset tilat osoitteessa Koulutie 5) uudistettavista ulko-ovista. Pyydämme tarjousta pikaisesti.

Oviaukkojen koot ovat seuraavat (noin mittoja):
1. 1500 x 3600 mm (leveys x korkeus); yksi leveä ovi ja vasikka
2. 2600 x 2100 mm (leveys x korkeus); yksi leveä ovi ja molemmin puolin ovea ikkunat
3. 2800 x 2900 mm (leveys x korkeus); kaksi erillistä ovea, joiden välissä on noin 400 mm leveä ikkunalla peitetty seinä.
Tarjouksen tulee sisältää ovet ja ikkunat karmeineen, asennuksineen ja maalauksineen. Tarjouksessa tulee mainita asennusaika.

Korkeisiin oviaukkoihin tulee ovien yläpuolelle kiinteät lämpölasielementit. Ovissa tulee olla 4 lämpö- ja turvalasit sisältävää ikkunaa, jotta perinteinen julkisivu säilyy. Ovien tulee olla puurakenteiset.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostilla hallinto@orivedenkampus.fi tai puhelimella 0500 773 015 / Reijo Kahelin.