Aluekehityspäivä 20.8. – Uutta elämää maalla?

Aluekehityspäivä Oriveden Kampus - OrivesiAjankohta Torstai 20.8.2020

Paikka Oriveden Kampus, Koulutie 5, 35300 Orivesi

Ilmoittautumiset ja etäyhteyden linkkipyynnöt 17.8.2020 mennessä oheisella lomakkeella Kampuksen sähköpostiin (info@orivedenkampus.fi)

Ilmoittaudu nettilomakkeella

Ohjelmarunko

klo 9.30–10.00 Tulokahvi

klo 10.00–12.30

Luoko uusi alustatalousjärjestelmä uutta tulevaisuutta Suomen maaseudulle?

tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen, Ruralia-instituutti

Talous maan ehdoilla? Maaseutunäkymä kumppanuusmaataloudesta käsin

tutkija Galina Kallio, Helsingin yliopisto

klo 12.30–13.30 Lounas

klo 13.30–15.15

Millainen on yhä monipaikkaisemmin asuttu Suomi? Miten se muuttaa maaseutua?

tutkimusprofessori Hilkka Vihinen, Luonnonvarakeskus

Uudistetaanko yhtiölakia mahdollistamaan osuustoiminnan uuden aallon?

professori emeritus Tapani Köppä

klo 15.15–15.30 Kahvi

klo 15.30–16.30

Pelastaako tuleva EU:n aluepolitiikka Suomen maaseudun?

maakuntajohtaja Esa Halme

Yhteenvetokeskustelu

klo 16.30 Päätös

Esitelmien lomaan pyydetään puolueita lähellä olevien ajatuspajojen edustajilta lyhyitä puheenvuoroja Suomen maaseudun tulevaisuutta koskevista näkemyksistä

Aluekehityspäivä 20.8. – Uutta elämää maalla? Oriveden KampusAlustajat:

Torsti Hyyryläinen, tutkimusjohtaja

Hyyryläinen työskentelee Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Mikkelin toimipisteessä. Instituutti keskittyy erityisesti yrittäjyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä nouseviin ilmiöihin ja ongelmanratkaisuihin maaseudun näkökulmasta. Yhteiskunnallisesti tutkimus kiinnittyy kestävään kehitykseen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen globalisoituvassa maailmassa.

Galina Kallio, tutkija

Kallio on koulutukseltaan taloustieteen tohtori. Hän työskentelee Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa ja Kestävyystieteen instituutissa, joka on tiedekuntien rajat ylittävä tutkimusyksikkö. Instituutti osallistuu yhteiskunnan kestävyysmuutokseen ja edistää kestäviin ratkaisuihin siirtymistä tieteidenvälisen sekä poikkitieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Kallion tutkimuskohteena on mm. kumppanuusmaatalous, joka on kotitalouksien ja viljelijän väliseen sopimusviljelyyn perustuva toimeentulon ja ruoan hankinnan malli.

Hilkka Vihinen, tutkimusprofessori

Vihinen on maaseutupolitiikkaan ja alueiden kehittämiseen perehtynyt tutkimusprofessori Luonnonvarakeskus LUKEssa.

Tapani Köppä, emeritusprofessori

Köppä on valtiotieteiden tohtori. Hän työskenteli Helsingin yliopiston Osuustoimintainstituutin (nykyään osa Ruralia-instituuttia) johtajana ja sittemmin Itä-Suomen yliopiston sosiaalipolitiikan professorina. Köppä on maan parhaita osuustoiminta-ajattelun ja -toiminnan tuntijoita ja osaajia, jolla on kosketuspintaa erityisesti maaseudun pieniin yhteisöihin ja paikalliskehittämiseen.

Esa Halme, maakuntajohtaja

Halme on koulutukseltaan yhdyskuntasuunnittelija, arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Hän on toiminut vuodesta 1993 alkaen maakuntajohtajana Itä-Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Hänen ajattelutapaansa kuuluvat tulevaisuus, optimismi ja mahdollisuuksien etsiminen. Hän on pareto-optimalisti ja innostunut biotaloudesta. Eurooppa-harrastuksena Halme on tehnyt seitsemän julkaisua eurooppalaisesta aluepolitiikasta ja kehittämisestä.

Aluekehityspäivä 20.8. – Uutta elämää maalla? Oriveden Kampus