Luova kirjoittaminen – Oriveden kirjoittajakesälukio

Oriveden kirjoittajakesälukio 3.-9.8.2020. Oriveden Kampus, Koulutie 5, 35300 Orivesi.

Kirjoittajakesälukio - Oriveden KampusOpettajina toimivat kirjailija, sanataideohjaaja Raija Paananen, kirjailija, sanataideopettaja Marjo Katriina Saarinen sekä psykologian lehtori Elina Ellu Seppänen.

   • Haluatko ammattikirjailijoiden arvion omasta tekstistäsi?
   • Haluatko kehittää omaa ilmaisu- ja kirjoittamistaitoasi?
   • Haluatko vastaanottaa ja antaa monipuolista palautetta omasta ja toisten kirjoittamasta tekstistä?
   • Haluatko tuottaa tekstiä yhdessä toisten kanssa?

Oriveden kirjoittajakesälukion järjestävät yhdessä Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi ja Suomen kesälukioseura. Opettajina toimivat kirjailija, sanataideohjaaja Raija Paananen, kirjailija, sanataideopettaja Marjo Katriina Saarinen sekä psykologian lehtori Elina Seppänen. Kurssi toteutuu, jos osallistujia on vähintään 15 henkilöä. Luovassa kirjoittamisessa ryhmä on jaettu kahteen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

   • oppii hahmottamaan tekstiä merkityksiä rakentavana kokonaisuutena
   • kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida kaunokirjallisia tekstiä ja sen ilmaisutapoja
   • monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta
   • syventää käsitystä itsestään tekstin kirjoittajana.Kirjoittajakesälukio – Oriveden kampus

Kurssin keskeiset sisällöt:

   • oman minäkuvan kehittyminen kirjoittajana ja lukijana
   • tekstin käsite ja tekstilajit, mm. kertovat, kuvaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät
   • tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstin tavoitteen, asiayhteyden, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely
   • tekstien monimuotoisuus
   • tekstien moniäänisyys
   • proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset tekstit ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analysointi
   • tekstien kommentointi ja yhdessä kirjoittaminen
   • henkilökohtaisen palautteen saaminen kirjoittajaohjaaja-kirjailijoilta.

Jokaisen kurssille osallistujan tulee laatia ennakkotehtävänä oma noin 10 sivun tekstikokonaisuus eli käsikirjoitus, jota käytetään kurssityöskentelyn pohjana. 
Kurssin runko perustuu lukion voimassa olevaan äidinkielen opetussuunnitelmaan. Opiskelijat voivat saada siitä omassa koulussaan yhden lukion soveltavan kurssin.

Lukujärjestykseen merkittyjen oppituntien lisäksi kurssilla on ohjattua vapaa-ajantoimintaa:

   • tutustumisillanvietto
• retki Purnuun ja Rönnin kesäteatteriin
   • luontoretki
   • kirjailijapaneeli ”Miten teokseni ovat syntyneet?” pe 7.8. klo 18:00–20:00
    Marisha Rasi-Koskinen, Marjo Katriina Saarinen ja Ira Vihreälehto

Opettajat:

   • kirjoittajaohjaaja, kirjailija Raija Paananen (julkaisuja: romaani Maria Maattoman elämät (1999), runokokoelmat Pimeä äiti (2007) ja Ankh (2013); proosakurssikirja Sanojen yömetsä (2000)).
   • sanataideohjaaja, kirjailija Marjo Saarinen (romaanit Kerrottu huone (2017) ja Jälki! (2019))
   • TM, narrative NLP-practitioner, neuropsykiatrinen valmentaja, psykologian lehtori Elina Seppänen
   • FK, kesälukion rehtori, oppikirjailija Pirjo Jaakamo.

Lisätiedot: pirjo.jaakamo@gmail.com, p. 040 5375 893 sekä www.kesalukio.fi
Kurssille haetaan Kesälukio-seuran kautta: https://kesalukio.fi/hae-kesalukioon/

Kirjoittajakesälukio – Oriveden kampus