Oriveden Kampukselle kolmiosainen tulevaisuustavoite

Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden tulevaisuutta ja siihen liittyviä tavoitteita on pohdittu viime syksystä alkaen. Karkeasti ottaen toiminta on laaditussa strategiassa jaettu kolmeen osaan.

Asu ja tee työtä Kampuksella sisältää tilojen vuokraustoimintaan liittyvät asiat. Koulutuksen ja sivistystyön tavoitteita asetetaan otsikon Sivisty ja opi uutta Kampuksella alla. Kolmannessa osioissa kutsutaan yleisöä tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Se on otsikoitu tiiviisti Viihdy ja nauti olostasi Kampuksella.

Jokaisen osion kohdalla käydään läpi nykytilanne sekä toiminnalliset, taloudelliset ja pitkän aikavälin tavoitteet. Strategian valmistelusta on pitkälle vastannut osuuskunnan hallituksen varajäsen Jyrki Kallio.

Asu ja tee työtä Kampuksella

Kampuksen lähes 9000 neliön tiloista on pitkäaikaisilla sopimuksilla vuokrattu yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille noin kolmannes. Koska rakennuksissa on varsin paljon käytäviä, porras- ja kiinteistöteknisiä tiloja, alkaisi suuremman neliömäärän vuokraaminen jo haitata osuuskunnan omaa toimintaa.

Toiminnallisissa tavoitteissa ovat keskeisiä asioita tilojen pitäminen käyttökuntoisina ja siisteinä sekä korjausten suunnitelmallisuus. Tiloissa on jo kahden vuoden aikana tehty merkittäviä uudistuksia mm. lisäämällä yläpohjien lämpöeristeitä ja uudistamalla osan asuinhuoneiden pintamateriaaleja. Jatkossakin Kampuksella haetaan uusia pitkäaikaisia vuokralaisia kaikkiin mahdollisiin tiloihin. Strategiaan on kirjattu valmius yhteistyöhän paikallisten toimijoiden kanssa.

Kiinteistöjen vuokrauksella tavoitellaan ylläpidon ja kunnossapidon sekä välttämättömien korjauskustannusten kattamista. Laajojen peruskorjausten rahoitus ratkaistaan aina erikseen esimerkiksi lainoituksella, jota osuuskunta ei tähän saakka ole lainkaan tarvinnut.

Jo tehtyjen kiinteistö- ja energiateknisten parannusten jatkamisen ohella kehitetään myös Kampuksen puistoa. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sen halutaan muodostuvan monipuoliseksi tapahtumapaikaksi.

Sivisty ja opi uutta Kampuksella

Valtakunnallisesti tunnetun Oriveden Opiston maine kantaa yhä. Laaditun strategian mukaan tullaan laatimaan koulutussuunnitelma ja markkinoimaan tiloja koulutuksen järjestäjille. Koulutustarjontaa voi tuottaa osuuskunta itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Lähtökohtaisesti koulutustapahtumien tulee kattaa omat kustannuksensa. Niihin haetaan kuitenkin myös ulkopuolista rahoitusta. Lyhytkurssien ja seminaarien ohella mahdollista on järjestää pitempi kestoista koulutusta ja toteuttaa kansainvälistä toimintaa.

Viihdy ja nauti olostasi Kampuksella

Laaditun strategian mukaisesti Kampuksen monipuoliset tilat tarjoavat erinomaiset lähtökohdat monille tapahtumille ja tilaisuuksille. Jo järjestettyjen konserttien, näyttelyjen, messujen, seminaarien ja kokousten ohella erilaiset liikuntatapahtumat ja ulkoilmatilaisuudet ovat tavoitteena. Kampuksen etu on siinä, että se pystyy tarjoamaan majoitus- ja ravintolapalveluja.

Osuuskunnan hallituksen hyväksymää strategiaa käsiteltiin valmistelun aikana osuuskuntakokouksessa. Luonnos oli myös kaikkien jäsenten kommentoitavana.

Yhteenvedon omaisesti strategiassa todetaan, että toteutuakseen se tarvitsee niin rahoitusta kuin myös hallittua riskinottoa. Kampuksen menestyksen perustana pidetään yritysten, kaupungin, muiden yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja kesken tehtävää laajaa yhteistyötä. Saadun hyvän palautteen ja onnistumisten päälle on helppo rakentaa ovat asiakirjan viimeiset sanat.