Pöhinää paikallisesti ja sivistyneesti

Mitä on kansalaistoiminnan, demokratian ja sivistyksen paikallisuus? Tätä kysymystä pohdittiin Oriveden Kampuksella kesällä 2021. Pohdinnan työpajan järjesti Kulttuuriosuuskunta Pro Orivesi yhdessä Vapaa Sivistystyö ry:n hallinnoiman Sivistyksen Vapaus ja Vastuu -ohjelman kanssa.

Työpajan alustuspuheenvuorojen ja kaksipäiväisen keskustelun pohjalta on valmistunut Pöhinää kylille -niminen raportti työpajan otsikon mukaisesti. Raportin tekijät Anja Heikkinen, Ilkka Hjerppe, Anne Kahelin, Reijo Kahelin ja Pekka Koppanen toivovat sen herättävän keskustelua siitä, miten ratkaisevaa paikallinen toiminta on valtakunnallisten ja maapalloistenkin tavoitteiden kannalta.

Valmistunut raportti toteaa Oriveden työpajan valmisteluissa toistuvasti tulleen esille huolestuneisuus keskittymisen ja kaupungistumisen sekä niiden mukana rapautuneen yhteisöllisyyden ja osallistumisen maailmanlaajuisista megatrendeistä. Näihin tulevaisuuden kuviin puolueet, ammattiyhdistysliike, oppilaitokset ja yliopistot sekä vapaan sivistystyön organisaatiot näyttävät enenevästi sopeutuvan.

Pöhinä-raportti nostaa esiin kokemuksia lähiympäristön tärkeydestä ihmisille, omaehtoisesta vaikuttamisesta sekä kulttuuri- ja sivistystoiminnasta. Näitä ei raportin mukaan vallan ja vaikuttamisen keskuksissa riittävästi tunnisteta.

Raportissa avataan jossain määrin paikallisuuden käsitettä. Paikat ja paikallisuus ovat suhteellisia ja niiden tulkinta vaihtelee asiayhteydestä ja aikakaudesta toiseen. Asutus- ja yhteisölähtöisesti ja veronmaksajina asukkaat paikallistuvat kuntaan, sen päätöksentekoon, hallintoon ja palveluihin. Yhteisöllisyys ei kuitenkaan seuraa samanlaisena kuntien tai niiden osa-alueiden välillä.

Kansalaistoimintaa koskevina huolina työpajan osallistujat toivat esiin paikallisuuden voimavarojen tunnistamattomuuden sekä huolen kyläelämän jatkamisesta ja kehittämisestä. Demokratiaan liittyi huoli kansalaisyhteiskunnan ja demokratian suhteesta. Osallistujat kysyivät raportin mukaan, onko kansalaistoiminnalla merkitystä demokratialle.

Työpajan kolmatta teemaa eli sivistystä ja vapaata sivistystyötä koskeviksi huoliksi nousivat digitalisaation ja yhteisöllisyyden sekä sivistysarvojen ja yhteistoiminnan sovittaminen toisiinsa.

Oriveden työpajan jälkeen samoja asioita on jo pohdittu maakunnallisesti yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa järjestetyssä tilaisuudessa. Pohdintaa sivistyksestä jatketaan Oriveden Kampuksella myös ensi kesänä Sivistystyö ennen ja tulevaisuudessa -seminaarissa.

Raportti on saatavissa julkaisijalta postikuluja vastaan. Se on myös osuuskunnan nettisivuilla.