Oriveden Kampuksen toimitusjohtajaksi Anssi Vaittinen

Oriveden Kampuksen uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu 15 hakijan joukosta Anssi Vaittinen Tampereelta. Paikka vapautuu Reijo Kahelinin siirtyessä eläkkeelle.

Maa- ja metsätaloustieteen maisterilla Anssi Vaittisella on runsaasti työkokemusta niin taloudenhoidon, kulttuuritoimintojen kuin kiinteistöhallinnankin alalta. Hän on työskennellyt erilaisissa tehtävissä ympäristö-, energia- ja ilmastokysymysten parissa. Hänellä on oma yritys ja lisäksi hän toimii toisen yrityksen toimitusjohtajana.

Työkokemusta Vaittinen on kartuttanut myös tutkijana, kiinteistöisännöijänä ja diplomaattitehtävissä. Kiinteistöalalla hänellä on asiantuntemusta vuokraustoiminnasta sekä peruskorjausten suunnittelusta ja toteutuksesta. Hänellä on myös kokemusta energiankäytön tehostamisesta ja uusiutuvista energialähteistä.

Kansainvälisissä tehtävissä Vaittinen on toiminut ETYJ:n sihteeristössä Wienissä. Siellä tehtäviin sisältyi muun muassa erilaisten kansainvälisten kokousten ja seminaarien valmistelu ja järjestäminen. Lisäksi hän on ollut kansalaisvaikuttamisen asiantuntijatehtävissä Suomen luonnonsuojeluliitossa ja Greenpeacessa.

Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kolari uskoo, että kokemukset yrittäjyydestä, startup-maailmasta, tuotekehityksestä ja rahoituksesta antavat Vaittiselle vahvan pohjan toimitusjohtajan tehtävässä.

Kolari sanoo valinnan olleen varsin vaikean, koska hakijajoukko kokonaisuudessaan oli korkeatasoinen. Useat hakijoista olisivat soveltuneet kokemuksensa ja koulutuksensa puolesta Kampuksen tehtäviin.

Vaittinen näkee Oriveden Kampuksen tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia. Hänen mielestään pitkät opistotoiminnan perinteet ja ainutlaatuiset puitteet kannattaa hyödyntää.  Kampuksesta voidaan kehittää uudenlainen luovan talouden keskittymä sekä alueellisesti ja valtakunnallisestikin merkittävä kulttuuri- ja tapahtumakeskus.

Nyt 61-vuotias Vaittinen aloittaa tehtävänsä heinäkuussa.