Ilpo Kolari jatkaa puheenjohtajana


Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden osuuskuntakokouksessa päädyttiin yksimielisiin henkilövalintoihin. Puheenjohtajana jatkaa Ilpo Kolari. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Esko Hilska, Pirjo Jaakamo, Reijo Kahelin ja Arto Mustajoki. Kokouksiin osallistuvana varajäsenenä jatkaa Jyrki Kallio.

Kokouksessa annettiin hallitukselle suositus käyttää toiminnassaan pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita. Tällöin osuuskunnan sidosryhmien näkemykset välittyisivät suoraan toimintaan.

Osuuskunnan talous on pysynyt hyvin hallinnassa. Viime vuodelta kirjattiin jopa ylijäämää. Ilpo Kolarin mukaan merkittävin talouteen vaikuttanut tekijä oli Suomen Kulttuurirahastolta saatu 30 000 euron tuki. Koronatukea saatiin myös valtiokonttorilta. Oriveden kaupunki ja eräät yritykset antoivat yhteistoimintatukea. Kaupunki myönsi myös viime vuoden kulttuuripalkinnon Kampukselle.

Kolari toteaa, että saadut avustukset, tuet ja palkinnot eivät ole vain taloudellinen tekijä. Niiden merkitys on vähintään yhtä suuri Kampuksen ja sen toiminnan arvostuksen mittarina. Tässäkin mielessä toiminnassa on onnistuttu, vaikka toisaalta korona on estänyt useiden tapahtumien järjestämisen.

Myös tilojen kohtuullisen hyvä vuokraustilanne pitää osuuskunnan talouden vakaana. Mitalin toinen puoli on sitten varsin korkeat kiinteistökustannukset ja jatkuva tarve tehdä remontteja. Kolarin mukaan tilojen kunnostusta tehdään kaiken aikaa pienimuotoisesti siten, että toiminta voi häiriintymättä koko ajan jatkua.